Home » Nyheder » Generalforsamling i Danmarks Veteraner, Kronjyllands, 2019
Foto: Egon Thomsen

Generalforsamling i Danmarks Veteraner, Kronjyllands, 2019

Formand for Danmarks Veteraner, Kronjylland, Knud Spangsø bød velkommen til den årlige generalforsamling, som hvert år afholdes på Hjemmeværnscentret i Randers.

Sædvanen tro indledtes generalforsamlingen med, at fanen føres ind. Formanden gav kommandoen: »Giv agt! Før fanen ind.« Det er en højtidelig seance, hvor alle rejser sig i respekt for fanen.

Inden generalforsamlingen mindes foreningen de medlemmer, som er faldet bort i årets løb. Der var ingen fra foreningen, som var gået bort. Til gengæld blev der holdt to minutters stilhed i forbindelse med H.K.H. prins Henriks død sidste år, samt de veteraner som er gået bort i det forgangne år. Deltagerne rejste sig i to minutter, hvorefter formanden udtalte: »Æret være deres minde.«
Herefter udråbte formanden “Dronningens skål.”

I sin formandsberetning fortalte Knud Spangsø om de mange interessante aktiviteter og arrangementer, som Danmarks Veteraner, Kronjylland enten selv har arrangeret, eller har deltaget i. Herunder det store julebanko, hvor der altid er stor opbakning.

Den 4. april blev fanen præsenteret i Rindsholm for at markere NATO’s fødselsdag. Den 4. maj var Danmarks Veteraner, Kronjylland og fanen på plads i Mindelunden i Hvidsten, hvor de understøtter Hjemmeværnskompagni Hvidsten med at højtideligholde Danmarks befrielsesaften, og det skete også den 29. juni, hvor det var årsdagen for henrettelsen af 8 medlemmer fra Hvidstengruppen.
Den 26. august var foreningen på udflugt til Tirpitz sammen et par af vennerne fra Veterancaféen. Desuden har bestyrelsen deltaget i en række stævner og seminarer.

I beretningen lagde Knud Spangsø stor vægt på, at der den 5. september blev indviet en mindesten ved havnen i Randers. Den er sat for at ære alle, som har været udsendt fra Danmark efter 1948.

»Dagen startede med flaghejsning på Randers Kaserne ved Hjemmeværnskompagni Hvidsten. Herefter gik turen til havnen, hvor byrådsmedlem og gift med en balkanveteran, Iben Sønderup indviede stenen. Efterfølgende var vi et par stykker på Nordre Kirkegård for at lægge blomster til Dan Gyde,« oplyste formanden.

Mindestenen på Havnen har fået stor betydning for Danmarks Veteraner, Kronjylland’s aktiviteter og traditioner. Den 22. december blev der igen lagt blomster ved stenen, og deltagerne besøgte efterfølgende marinestuen, hvor formand Lars Gjættermann havde kaffen klar.

Bestyrelsen i Danmarks Veteraner, Kronjylland har allerede flere arrangementer i kalenderen:

 • Den 6. marts er der besøg på Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik
 • Den 3. april finder Veterancentrets årlige arrangement i Vingstedcentret sted
 • Den 4. april bliver NATO’s fødselsdag markeret i Rindsholm
 • Den 10. april kommer politiinspektør Jørgen Hoxer og holder foredrag
 • Den 13. april besøger tidligere oberst Lars Møller Cepheus Park Randers.
 • Den 26. – 27. april er der Landsforeningens repræsentantskabsmøde i Karup
 • Den 4. maj markeres befrielsen i Mindelunden i Hvidsten
 • Den 25. maj afholdes for tredje gang Veteranmusikfestival’en Engage på Refshaleøen i København

Traditionen tro uddeles er også årstegn og fortjenstmedaljer. Alle tegn og medaljer blev overdraget af formand for Danmarks Veteraner, tidl. oberst Niels Hartvig Andersen.

 • Ulrik Leth, 10 år
 • Jan Toft, 10 år
 • Alexandar Laumann, 10 år
 • Asger Tørslev Thomassen, 20 år
 • Lars Holst, 25 år

Fortjenstmedaljerne blev tildelt:

 • Erik Bang Andersen, fortjenstmedalje i sølv
 • Kaj Rasmssen, fortjenstmedalje i sølv
 • Daniel Andersen (Ajs), fortjenstmedalje i sølv bronze

Den 27. oktober sidste år blev der startet en veterancafé i Hadsund. To af bagmændene, Alexandar Laumann og Jes Nørholm var begge til stede, og gav en status på cafeen.

Generalforsamlingen sluttede med de traditionsrige gule ærter med flæsk og medister. Hertil en enkelt snaps. Under middagen blev der naturligvis udvekslet erfaringer fra deres udsendelser i verdens brændpunkter.

Inden generalforsamlingen var lokalformand Knud Spangsø og landsformand Niels Hartvig Andersen forbi mindestenen på havnen, hvor der blev nedlagt en blomst.

Foto/Tekst: Egon Thomsen

About Egon Thomsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: